Kiedy już dobrniemy do wymaganego minimum do wypłaty, ustalonego przez serwis, możemy wypełnić zlecenie wypłaty. Jest to czynność dosyć prosta, wymagająca jedynie podania kilku informacji tj. imię i nazwisko, numer konta bankowego (lub np. adres PayPal czy nr telefonu komórkowego) oraz kwota wypłaty. Formularze wypłat są tak skonstruowane, że nawet niewprawny użytkownik powinien poradzić sobie z nim bez problemu.

Najważniejszą rzeczą jest podawanie prawdziwych danych, zweryfikowanie czy nr konta jest prawidłowy, czy przy doładowaniu telefonu wybrano właściwą sieć operatora.

Każda pomyłka czy nieprawdziwa informacja uniemożliwi lub utrudni czy opóźni otrzymanie naszych zarobków. W przypadku błędu należy zgłosić to niezwłocznie do administratora strony.

Czas oczekiwania na zarobki jest określony w regulaminie serwisu. W moich serwisach jest to zazwyczaj do 7 dni roboczych. W serwisach zagranicznych często jest to ten sam dzień, a w przypadku NeoBux.com pieniądze są przesyłane automatycznie!